Strona WWW została wykonana tak, aby wszyscy użytkownicy mieli do niej łatwy dostęp. Staramy się, aby zamieszczane treści, zdjęcia oraz nawigacja była wygodna dla wszystkich użytkowników. INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH ● Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab. ● Strona jest responsywna. Dopasuje się automatycznie do urządzenia lub wielkości okna przeglądarki. ● W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności. To pozwala na wygodną obsługę serwisu. ● Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie. Dzięki temu użytkownik ma pełną kontrolę nad swoją przeglądarką. ● Zadbaliśmy o odpowiedni kontrast tekstu do tła. Dzięki temu materiały osadzone na stronie są czytelne także dla osób słabiej widzących. ● Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności. ● Zdjęcia i grafiki w serwisie mają tzw. alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych. ● Dodaliśmy opcje powiększania czcionki na stronie oraz możliwość zmiany kontrastu dla osób słabowidzących. PODSTAWY PRAWNE DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ Dążymy do tego, by  nasze serwisy spełniały wymagania zawarte w Rozporządzeniu Rady Ministrów Krajowe Ramy Interoperacyjności z 12 kwietnia 2012 r. i był zgodny ze specyfikacją WCAG (Web Content Accessibility Guidelines). DOSTĘPNOŚĆ SERWISU WWW Serwis, który obecnie przeglądasz spełnia w dużym stopniu wytyczne techniczne związane z dostępnością. Lista wykonanych zadań znajduje się poniżej. Część z opisywanych poniżej aspektów związanych jest z programowaniem. Szczegółowe informacje dotyczące serwisu WWW ● Tytuły stron – zostały prawidłowo wdrożone i są unikalne dla każdej podstrony. Tworzone są według wcześniej ustalonego wzorca. Dzięki temu łatwiej również odnaleźć daną stronę w wyszukiwarkach internetowych. ● Konsekwentna nawigacja – prawidłowo wdrożona w całym serwisie. Możliwość nawigacji za pomocą klawiatury. ● Możliwość pominięcia bloków – zagwarantowana (klawisz TAB) ● Pułapki klawiaturowe – staramy się, aby były wszystkie wykluczone. ● Nagłówki – prawidłowo wdrożone na każdej podstronie. ● Listy – prawidłowo użyte ● Linki – prawidłowo wdrożone. Staramy się, aby wszystkie linki były prawidłowo opisane. Staramy unikać stosowania “więcej” jako odnośniki, a jeśli już występują tego typu linki mają odpowiedni opis w tagu “title”. ● Linki graficzne – również zostały prawidłowo wdrożone – mają prawidłowo opisane teksty alternatywne oraz tytuły. ● Ruch, animacje, banery – żaden element serwisu nie miga w tempie szybszym niż 3 razy na sekundę. ● Skip links, focus – prawidłowo wdrożony. Każdy aktywny element oznaczony jest niebieską ramką widoczną na białym tle. Obsługa za pomocą klawisza TAB ● Kontrast – prawidłowo kontrast zachowany. Białe tło, czarny tekst. ● Rozdzielenie struktury i wyglądu – wymaganie spełnione. Po wyłączeniu obsługi CSS strona jest czytelna i dostęp do treści jest zapewniony. Aspekt informacyjny Dostępność to proces, a kluczową w nim osobą jest redaktor. To on bowiem publikuje teksty, zdjęcia, filmy czy pliki i musi zadbać o to, by każdy mógł z tych treści skorzystać. Staramy się zwracać uwagę na zamieszczane na stronie materiały. Za zamieszczanie na stronie informacji odpowiada lokalny administrator wydziałowy. Jak tylko wykrywamy nieprawidłowości związane z błędnym opisywaniem treści – staramy się instruować redaktorów o tym i pokazywać im dobre praktyki. Na pewne materiały zamieszczane na stronie nie mamy wpływu. Są to niektóre grafiki dostarczane z zewnątrz. Staramy się jednak dobierać je tak, aby były zgodne z zasadami dostępności. Pliki PDF oraz DOC zamieszczamy tylko wtedy kiedy istnieje taka konieczność. Jeśli macie Państwo uwagi dotyczące dostępności strony, chętnie wysłuchamy uwag i poprawimy ewentualne błędy. PRZYDATNE LINKIWeb Content Accessibility Guidelines 2.0 (kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu)Polskie tłumaczenie WCAG (kliknięcie spowoduje opuszczenie tej strony i przeniesienie do zewnętrznego serwisu)