Profesor dr hab. inż. Piotr Wieczorek

KONTAKT: pok. 25 (DS Mrowisko – Przyziemie, ul. Katowicka 87b) Tel: 0 77 4527114, Fax. 0 77 4527115

Adres do korespondencji:
Uniwersytet Opolski, Wydział Chemii,  Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej, Pl. Kopernika 11a, 45-040 Opole

E- mail: Piotr.Wieczorek@uni.opole.pl

STOPNIE I TYTUŁY NAUKOWE:

 • MAGISTERIUM (1978r.) Nauki Chemiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny (Promotor prof. Bożena N. Kolarz)
 • DOKTORAT (1982r.) Nauki Chemiczne, Politechnika Wrocławska, Instytut Technologii Organicznej Tworzyw Sztucznych (Promotor prof. Bożena N. Kolarz)
 • HABILITACJA (2001r.) Nauki Chemiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny
 • PROFESURA (2008r.) Nauki Chemiczne, Politechnika Wrocławska, Wydział Chemiczny

ZATRUDNIENIE:

 • Aktualnie od 2008 r. – profesor zwyczajny – Uniwersytet Opolskiego
 • Lata 2002 – 2008 – profesor Uniwersytetu Opolskiego
 • Lata 1981 – 2001 – adiunkt – Uniwersytet Opolski
 • Lata 1978 – 1981 – słuchacz Studium Doktoranckiego Politechniki Wrocławskiej

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Aktualnie od 2012 r. – Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Aktualnie od 2007 r. – Kierownik Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej WCh UO
 • Lata 2008 – 2012 – Prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą UO
 • Lata 2005 – 2008 – Dyrektor Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego
 • Lata 2001 – 2007 – Kierownik Zakładu Chemii Ekologicznej Instytutu Chemii UO
 • Lata 1999 – 2005 – Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii Uniwersytetu Opolskiego

STYPENDIA/STAŻE:

 • 02-17.02.2008  Uniwersytet w Gironie, visiting professor
 • 09-30.09.2007  Uniwersytet w Lund, visiting professor
 • 06-30.09.1998  Uniwersytet w Lund, visiting researcher, stypendium Swedish Institute
 • 08-31.10.1997  Uniwersytet w Lund, visiting researcher, stypendium Swedish Institute
 • 02-30.03.1996  Uniwersytet Techniczny w Monachium, docent
 • 07-15.09.1995  Uniwersytet Techniczny w Monachium, docent, stypendium DAAD
 • 05-15.06.1995  Uniwersytet w Lund, visiting researcher
 • 04-30.09.1994  Uniwersytet w Lund, visiting researcher, grant Swedish Natural Science Research Council
 • 10-15.11.1980  Instytut Chemii Makromolekularnej, Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praga
 • 02-15.06.1980  Instytut Chemii Makromolekularnej, Czechosłowackiej Akademii Nauk, Praga

 NAGRODY I WYRÓŻNIENIA:

 • W latach 1979-1982 – 4 Nagrody Rektora Politechniki Wrocławskiej za osiągnięcia w pracy naukowej
 • 1983 r. – Nagroda Ministra N Sz.W i T., indywidualna III st, za pracę doktorską
 • 1987 r. – Medal RN ZSP „Za zasługi dla studenckiego ruchu naukowego”
 • 1989 r. -Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, zespołowa II st., dydaktyczna
 • 1995 r. – Medal Komisji Edukacji Narodowej
 • 1998 r. – I Nagroda Konkursu PTChem „Na Najlepszą Pracę Naukową im. Prof. Kemuli”
 • 2002 r. – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej i Sportu, za pracę habilitacyjną
 • 2003 r. – Złoty Krzyż Zasługi

oraz liczne Nagrody Rektora WSP i Nagrody Rektora UO za osiągnięcia w pracy naukowej.

TEMATYKA BADAWCZA:

 • Transport związków organicznych przez membrany ciekłe.
 • Rozdział stereoizomerów i oznaczanie ich czystości optycznej.
 • Oznaczanie ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy
 • Izolacja i wydzielanie substancji pochodzenia naturalnego

PUBLIKACJE